Organisaties slagvaardig maken
 • Er bestaat geen wonderformule

  Succesvolle organisaties zijn ondernemender dan minder succesvolle bedrijven

 • Onbewuste inzet en enthousiasme

  Succesvol door duidelijke doelen

 • Bewuste betrokkenheid en focus

  Slagvaardiger door inzicht in doelen en de mensen die zich daar sterk voor maken

 • Effectief leiderschap

  Een goede manager moet worden vertrouwd en geaccepteerd

 • Meerwaarde

  Een goede manager maakt duidelijk waar het echt om gaat

 • Vertrouwen

  Door consistentie en transparantie krijgt een (sales)team vertrouwen in de organisatie

 • Win-winsituatie

  Door focus en echte interesse een slagvaardigere organisatie

Hoe organisaties slagvaardig maken?

Voor het veranderen van bedrijfsculturen en een slagvaardige organisatie op poten zetten bestaat geen wonderformule. Succesvolle organisaties leunen vaak, onbewust, op enthousiasme en inzet van mensen die werken aan duidelijke (verkoop)doelen.

Dat wil niet zeggen dat er geen duidelijke structuur binnen de organisaties aanwezig is. Een goed besturingsmodel voorkomt veel maar organisaties slagvaardig maken vergt meer dan dat.

Door de teambuilding aanpak van Koen van de Velde is duidelijk geworden dat een organisatie bestaat uit een verzameling mensen die aan het gemeenschappelijk doel van de organisatie werken. Hopelijk met een duidelijke structuur. Veelal wordt dat onbewust aangestuurd en wordt daar later een bewuste verklaring aangegeven.

Organisaties zijn bewust slagvaardig(er) te maken door inzicht te krijgen in de organisatiedoelen en de mensen (groepen) die zich daar sterk voor maken en de mensen die zich daar, bewust of onbewust, afzijdig van houden.

Het komt er op neer dat er binnen de organisatie effectief leiderschap nodig is. Een goede manager (leider) ligt goed in de groep en zorgt er voor dat hij of zij een meerwaarde heeft voor de organisatie omdat hij of zij duidelijk kan maken waar het echt om gaat. Omdat een goede manager consistent, transparant en benaderbaar is geeft dat vertrouwen aan een (sales)team.

Het doel van Actual Sales Solution is om consequente focus en echte interesse in de organisatiedoelen te bewerkstelligen. Haast ongemerkt zullen de leidinggevenden in samenwerking met de groepen mensen de cultuur van uw bedrijf veranderen en een slagvaardige organisatie bouwen. Een win-winsituatie dus.

Uiteindelijk zal effectief leiderschap het beoogde resultaat opleveren.

Onderscheidend

Actual Sales Solutions is een full-service sales bureau met een zeer effectieve en onderscheidende hands-on formule voor het MKB en grootbedrijf. Het slagvaardiger maken van groeiende bedrijven om verder te bouwen en te professionaliseren, of bedrijven aan nieuw groeipotentieel te helpen en benutten, dat is waar Actual Sales Solutions sterk in is met een Human2 Human aanpak. Deze sluit naadloos aan bij de huidige wereld waarin ook social selling een belangrijke rol speelt.

Om organisaties slagvaardig te maken is het noodzakelijk dat er vertrouwen is in de organisatiedoelen, dat er effectief leiding gegeven wordt en dat er consequente focus en echte interesse is in de mensen die de slagvaardigheid moeten bewerkstelligen.

Uitdagend

Actual Sales Solutions is zowel strategisch als uitvoerend inzetbaar en helpt haar opdrachtgevers, groot of klein, in al hun sales uitdagingen, zowel in advies als op de werkvloer.

Organisaties slagvaardig maken