Actual Sales Solutions | Koen van de Velde

Wat is bedrijfscultuur?

Bedrijfsculturen veranderen

Om binnen een organisatie verandering van de bedrijfscultuur in gang te zetten moeten we ons eerst afvragen wat nu precies de huidige bedrijfscultuur is. Daarna kunnen we de vraag stellen wat we zouden willen veranderen binnen die huidige bedrijfscultuur.

Want hoewel we er dagelijks mee bezig zouden moeten zijn is cultuur ongrijpbaar. Sterker nog; er zijn diverse lagen cultuur binnen een organisatie aanwezig wat te maken heeft met de mensen die de organisatie vormen.

Die mensen bestaan uit diverse cultuurtypen. Dat roept dan weer de vragen op als: wat zijn die mensen? Wat vinden die mensen? Wat doen of maken die mensen? Er bestaan vaak grote verschillen in wat mensen vinden en wat zij doen. Dat kan weer bepalend zijn of mensen zich prettig voelen binnen een organisatie en of zij effectief zijn.

Bij het veranderen van de bedrijfscultuur gaat het erom dat het gedrag, de intenties en de drijfveren van mensen uiteindelijk in overeenstemming zijn. Dan kan er gesproken worden van een gezonde bedrijfscultuur.

Dat vraagt van de organisatie een behoorlijke discipline want het blijft een voortdurend proces van doelgericht werken aan de richting die men uit wil. Blijven leren dus.

Actual Sales Solutions helpt u daarbij graag op weg.